top of page

Pak psychosociale risico’s aan

Welke risico’s lopen je medewerkers op de werkvloer? Het gaat niet alleen om veiligheid, arbeidshygiëne, ergonomie of gezondheid. De Arbowet schrijft voor dat je ook de psychologische arbeidsbelasting (PSA) moet meenemen in je risicoanalyse. WerkPlaisier brengt die voor je in kaart, compleet met advies.

PSA-risico’s analyseren

Hoe zit het met roosters, werk- en rusttijden? De werkdruk en het werktempo? De mate waarin medewerkers zelf dingen mogen regelen of zich kunnen ontwikkelen? En de omgangsvormen binnen het team of de organisatie? Dit zijn enkele voorbeelden van aspecten die we bij de PSA-analyse onderzoeken. Dat doen we via zowel kwantitatief (vragenlijsten) als kwalitatief (groepsinterviews) onderzoek. We maken daarbij ook gebruik van gegevens uit eerdere onderzoeken, zoals het MTO of verzuimanalyses.

Duurzame inzetbaarheid omhoog

Het resultaat is een rapport dat je inzicht geeft in de psychologische arbeidsrisico’s in het werk. Je krijgt ook advies van ons: met welke maatregelen je de werkomstandigheden op dit vlak verbetert. Daarmee voorkom verzuim en arbeidsongevallen. En verhoog je dus de duurzame inzetbaarheid en het werkplezier van je medewerkers.

PSA-risico’s analyseren
bottom of page