top of page

Ontwikkel je 

coaching skills

Als leidinggevende speel je een essentiële rol in je team. Een goede teamcoach zet aan tot goede prestaties, stimuleert samenwerking en heeft een grote invloed op het werkplezier. Maar wat vergt dit precies van jou? Word een echte teamcoach met WerkPlaisier!

Opleiding tot teamcoach

In veel managementtrainingen blijft teamcoaching onderbelicht. WerkPlaisier helpt je je kwaliteiten als teamcoach te ontwikkelen. Tijdens onze opleiding leer je hoe je je team op de juiste manier begeleidt en optimaal laat functioneren.

Teamontwikkeling

De opleiding tot teamcoach helpt je het patroon van ongezonde teamontwikkeling te doorbreken. Is daar een externe coach voor ingeschakeld? Ook dan is het belangrijk dat jij aan je skills als teamcoach werkt. Want je team heeft na het vertrek van de externe ondersteuning blijvende aandacht nodig. En jij bent de aangewezen persoon om die te geven.

Alle managers teamcoach

We bieden de opleiding tot teamcoach ook aan als organisatietraject. Dan leiden we alle leidinggevenden in de organisatie op tot teamcoach. Dat versterkt het resultaat. Elke organisatie heeft ingebakken patronen, op elk niveau. Patronen die zich in een team voordoen, staan vaak symbool voor patronen die door de gehele organisatie merkbaar zijn. Door de organisatie als een systeem te beschouwen en patronen op alle niveaus aan te pakken, heeft verandering de meeste kans van slagen en kan het meest duurzame resultaat behaald worden.

Ontdek ook onze andere trainingen:

Opleiding tot teamcoach

Werk gezonder
en veiliger

Hoe maak je de werkvloer veiliger en gezonder? Hoe gaan medewerkers beter om met werkstress of wisselende werktijden? En wat kun je doen om de werkdruk te verlagen en de bevlogenheid van medewerkers te verhogen? Maak het verschil met een training van WerkPlaisier! 

Opleiding tot ergocoach/safety & health coach

Laat een teamlid of leidinggevende opleiden tot ergocoach/safety & healthcoach. Zo’n coach houdt de veiligheid en fysieke belasting op de werkvloer in het oog. Hij of zij pakt knelpunten aan door onder andere de juiste hulpmiddelen in te voeren. Maar werkt ook aan bewustwording en gedragsverandering door met collega’s op de werkvloer in gesprek te gaan over veilig en gezond werken. Daar worden zowel de werkgever als de werknemers nauw bij betrokken. Leren door doen staat centraal tijdens de 8 dagdelen van de opleiding.

Workshop van werkstress naar werkplezier

Leer je medewerkers stresssignalen bij zichzelf en anderen te herkennen. In deze workshop van 1 dag doen ze tevens een stresstest, leren ze de theorie achter stress kennen en maken ze een kort persoonlijk actieplan om stress te managen. Ze wisselen ook zo veel mogelijk onderling ervaringen uit. Doe de workshop met je eigen team of met medewerkers afkomstig uit de hele organisatie.

Workshop omgaan met wisselende werktijden

Help je medewerkers zich fit en vitaal te blijven voelen, ook al werken ze in wisseldiensten. Tijdens deze workshop leren ze gezonde keuzes te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om slaap, voeding, fysieke activiteit en blootstelling aan licht. Zo hebben ze minder last van de consequenties die hun onregelmatige werkuren met zich meebrengen. Kies voor een sessie van een dag, een halve dag of een infosessie van een uur.

Ontdek ook onze andere trainingen:

Textuur-bruin-600x300-RGB.png
Werk gezonder en veiliger
Workshop van werkstress naar werkplezier
Opleiding ergocoach safety & health coach
Workshop wisselende werktijden

Verhoog het engagement van medewerkers

Als manager sta je voor de uitdaging de bevlogenheid van je medewerkers te stimuleren. Daarbij heb je ook te maken met de werkdruk. Met de Engagement Game laat WerkPlaisier managers ervaren hoe ze hun medewerkers meekrijgen en zo zorgen voor meer werkplezier.

Doe de Engagement Game

In veel managementtrainingen blijft teamcoaching onderbelicht. WerkPlaisier helpt je je kwaliteiten als teamcoach te ontwikkelen. Tijdens onze opleiding leer je hoe je je team op de juiste manier begeleidt en optimaal laat functioneren.

Meer bevlogenheid, minder werkdruk

Met de Engagement Game werk je als organisatie aan drie dingen tegelijk. Je maakt het management bewuster van de noodzaak de werkdruk en bevlogenheid aan te pakken. Je stelt managers beter in staat hier zelf iets aan te doen. En je helpt ze inzicht te krijgen in het gedrag dat daarvoor nodig is, zowel van zichzelf als van hun medewerkers.

Alle managers teamcoach

We bieden de opleiding tot teamcoach ook aan als organisatietraject. Dan leiden we alle leidinggevenden in de organisatie op tot teamcoach. Dat versterkt het resultaat. Elke organisatie heeft ingebakken patronen, op elk niveau. Patronen die zich in een team voordoen, staan vaak symbool voor patronen die door de gehele organisatie merkbaar zijn. Door de organisatie als een systeem te beschouwen en patronen op alle niveaus aan te pakken, heeft verandering de meeste kans van slagen en kan het meest duurzame resultaat behaald worden.

Ontdek ook onze andere trainingen:

Beton-donkerblauw-600x300-RGB.png
Engagement Game
bottom of page